… ktoré ak si človek osvojí a naučí sa ho, získa viac ako len bohatstvo v peniazoch a na bankovom účte. Zručnosti obchodníka zahŕňajú poznanie človeka cez psychológiu slova a konania, ktoré v našom prípade má vyústiť do úspešného obchodného stretnutia, k trvalému vzťahu so zákazníkom. K spokojnosti oboch stán.

1 777 thoughts on “Byť obchodníkom je odveké umenie,…

  1. Hello! Very good job(this site)! Thank you man.