,,Návyky sú ako lano. Každý deň doň vpletieme jeden prameň a čoskoro ho nebude možné pretrhnúť.“

                                                                         „Horace Mann“